برو بالا
شهر سوال
shadow

دانلودْسوالْ رایانهْ کامپیوترْ شهر سوالْ فنی و حرفه ای بایگانی - شهر سوال

نمونه سوالات آزمون  مهارت های مختلف رایانه درجه یک ودو.... ICDL

نمونه سوالات آزمون مهارت های مختلف رایانه درجه یک ودو…. ICDL

نمونه سوالات آزمون مهارت های مختلف ICDL را می توانید در این بخش دریافت کنید: جهت استفاده دانش آموزان و دانشجویان و کارآموزان و دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت [zarinpalpaiddownloads id="30"]
کتاب احزاب، تشکلها و جناحهای سیاسی ایران امروز /کریم افتخاری  با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک