برو بالا
شهر سوال
shadow

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ْایرانْ شهر سوال ْ کریم افتخاری بایگانی - شهر سوال

تاریخچه شکل گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

تاریخچه شکل گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

با نگاهي به ديدگاههاي مختلف اين سازمان، مي توان يكي از معيارهاي جناح بندي در ايران را ناشي از اختلافات در درون اين تشكيلات كه بعداً دامنه اين اختلافات به حزب جمهوري اسلامي تسري پيدا كرد؛ دانست. گروههای تشکیل دهنده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی : 1) گروه امت واحده…
کتاب احزاب، تشکلها و جناحهای سیاسی ایران امروز /کریم افتخاری  با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک