برو بالا
شهر سوال
shadow

نمونه سوال تستی ْ جامعه شناسی ْسال سوم ْ انسانی ْشهرسوال بایگانی - شهر سوال

نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه  درس جامعه شناسی سال سوم رشته علوم انسانی در سال 1395

نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه درس جامعه شناسی سال سوم رشته علوم انسانی در سال ۱۳۹۵

نمونه سوال سوال تستی همراه با پاسخنامه درس جامعه شناسی سال سوم رشته علوم انسانی در سال 1395 تعداد صفحات 31صفحه [zarinpalpaiddownloads id="34"]
کتاب احزاب، تشکلها و جناحهای سیاسی ایران امروز /کریم افتخاری  با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک